Bli medlem

Distriktsläkaren

 

52nd EASD Annual Meeting

Genom  ett  bidrag  från  Svenska  Distriktsläkarföreningens Samfond kunde  ett  deltagande  i  den  femtioandra   europeiska   diabeteskongressen i München 12-16 september 2016 bli av. Detta har givetvis stor betydelse  i  fortbildningssyfte  och  egen förkovran i sin yrkesroll.

Läs hela artikeln i senaste numret av "Distriktsläkaren"